Navigácia

Kontakt

 • Obchodná akadémia Trebišov, Komenského 3425/18, 07542 Trebišov
  Komenského 3425/18, 07542 Trebišov
 • 056/6726590

Navigácia

Nedeľa 26. 6. 2022

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Prečo študovať práve u nás?

 

Novinky

 • O preukaz na školský rok 2022/2023 je potrebné požiadať najneskôr do 30.6.2022, taktiež je potrebné vyplniť žiadosť, uhradiť poplatok a pripraviť jednu fotografiu s rozmerom 25x25 mm.

 • Dňa 24. 6. 2022 (piatok) prebehne fotenie žiakov 1-3. ročníka o 8.00 hod.

 • Žiaci 1.A sa vrámci krúžku Podnikateľské zručnosti zúčastnili prednášok Od koruny k euru v NBS a zaujímavosti o investovaní a obchodovaní s cennými papiermi sa dozvedeli na BCPB v Bratislave.

 • Študenti 1. BD sa v rámci krúžku Jazyk a úradná komunikácia zúčastnili exkurzie v Univerzitnej knižnici v Bratislave a navštívili aj Národnú radu Slovenskej republiky, kde práve prebiehala 65. schôdza poslancov.

 • Riaditeľka Obchodnej akadémie, Komenského 3425/18, Trebišov týmto oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Zb. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje žiakom I. – III. ročníka dňa 9.6.2022 (štvrtok) a dňa 10.6.2022 (piatok) riaditeľské voľno.

 • Žiaci II.A sa v rámci krúžku English Skill zúčastnili prednášok v anglickom jazyku, ktoré zastrešuje pobočka British Council v krajskej knižnici v Žiline.

 • Chceš sa stať IT guru, zaujíma Ťa svet IT a sieťové technológie? Cisco netacad akadémia od septembra aj na našej škole.

 • Dňa 21.6.2022 sa bude z dôvodu nenaplnenia kapacity 1. ročníka konať 2. kolo prijímacích skúšok. Elektronická prihláška je už spustená. Kritéria prijatia nájdete na adrese: https://oatrebisov.edupage.org/text2/

 • PUTOVNÝ POHÁR PRIMÁTORA MESTA VO FUTBALE SŠ SI ODNIESLO DRUŽSTVO OBCHODNEJ AKADÉMIE

  Pondelok 23. 5. sa šesť tímov stredných škôl zúčastnilo v areáli FŠ Slavoj Trebišov na Futbalovom turnaji o Pohár primátor mesta Trebišov. Turnaj zorganizovalo Centrum voľného času Trebišov v spolupráci s FK Slavoj Trebišov.

  Vzájomné dopoludňajšie zápolenie prinieslo tieto konečné výsledky a poradie.

  Výsledky:

  boj o 3.- 4. miesto: Spojená škola Sečovce - CSOŠ sv. Jozafáta Trebišov 3:1

  boj o 1.- 2. miesto: OA Trebišov - Gymnázium Trebišov 4:2

 • Dňa 30. 5. 2022 (pondelok) prebehne fotenie žiakov 1-3. ročníka o 12.30 hod.

 • Traja študenti z 2. A, a to Tamara Kabalová, Samuel Hennel a Peter Tábořík nás v Košiciach
  reprezentovali na regionálnom kole Mladý Európan. Podmienkou účasti tímu bolo odovzdanie
  stručného projektu o krajine aktuálne predsedajúcej Rade Európskej únie. Naši zástupcovia
  si vybrali Česko, krajinu, ktorá bude predsedníckou krajinou v druhej polovici roka 2022. Súťaž
  bola zložená z dvoch kôl. Prvé kolo súťaže tvoril vedomostný test o Európskej únii, druhé kolo bol
  jazykový test.

  Mgr. Monika Lajčáková

 • Jedinečnú príležitosť zúčastniť sa zahraničnej exkurzie zameranej na poznanie práce Európskeho parlamentu dostalo sedem štvrtákov našej školy – Obchodnej akadémie v Trebišove a dvaja pedagógovia. Naša návšteva Štrasburgu sa uskutočnila na základe pozvania europoslanca Vladimíra Bilčíka, ktorý nás privítal na pôde parlamentu a v zaujímavej debate nás zasvätil do práce europoslanca. Z nášho bohatého programu zameraného na poznávanie francúzskej histórie i súčasnosti, kultúry i bežného života sa nám do spomienok popri návšteve Európskeho parlamentu zapíše najmä návšteva Európskeho súdu pre ľudské práva so zaujímavým rozhovorom s Alenou Poláčkovou, Judge elected in respect of the Slovak Republic, výlet loďou či prehliadka mesta s jeho nádhernou architektúrou, ktorú v našich spomienkach bude navždy symbolizovať nádherná katedrála Notre- Dame.

 • V priestoroch divadelnej sály Mestského kultúrneho strediska v Trebišove sa študenti 1. BD
  zúčastnili krajskej súťažnej prehliadky amatérskych divadiel s názvom XXIV. Divadelný Trebišov.
  Videli divadelné predstavenie Kar ochotníckeho súboru zo Spišskej Novej Vsi. Táto hra aj
  postúpila na celoštátnu prehliadku.


  Mgr. Monika Lajčáková

 • Stredoškolská odborná činnosť má už dlhoročnú tradíciu na našej škole. V tomto roku sa jej rozhodli zúčastniť dve naše žiačky z 3. A, ktoreprezentovali našu školu v krajskom kole v odbore Ekonomika a riadenie. Aj napriek tomu, že sa uskutočnilo ešte dištančnou formou, všetci súťažiaci mali možnosť prezentovať svoje práce a odpovedať na otázky poroty. Antónii Storoškovej a Laure Malčickej blahoželáme za úspešnú účasť a reprezentáciu našej školy.

  Koordinátor SOČ Ing. Beáta Andrášová

 • Vážení rodičia,

  oznamujeme Vám, že v pondelok 4. apríla 2022 o 16.00 h. sa uskutočnia triedne schôdze Rodičovského združenia tried 1. až 4. ročníka prezenčnou formou.

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia Trebišov, Komenského 3425/18, 07542 Trebišov
  Komenského 3425/18, 07542 Trebišov
 • 056/6726590

Fotogaléria